Proč?

  • Snaha města Čáslav získat do svého rozpočtu stovky milionů korun na úkor firem, průmyslových podniků, živnostníků a dalších obcí ohrožuje prosperitu celého středočeského regionu

     

  • Město Čáslav se domáhá doměření poplatků zpětně, a to u odpadu, který je podle platné legislativy od poplatků osvobozen

     

  • Pro desítky firem, obcí a spolků by zpětné doměření poplatků znamenalo přímé ohrožení existence nebo vážné ekonomické problémy

petice
petice

Jsme proti zpětnému doměřování poplatků za odpad

 

Město Čáslav se snaží do svého rozpočtu vymoci stovky milionů korun. A to po původcích odpadů, kteří v minulosti odpad uložili na čáslavskou skládku. Čáslav tak vyzvala Krajský úřad středočeského kraje, aby zahájil správní řízení s několika stovkami průmyslových závodů, stavebních firem, živnostníků i okolních obcí a zpětně jim doměřil poplatek. Ten Čáslav vymáhá i po školách, muzeích, farnostech, svazu rybářů či skautech.

Uložený odpad by měl být přitom od poplatku osvobozen, protože ho odpadová firma provozující skládku využila na stavbu skládky. Stavěla z něj komunikace a hrázky, které brání úletům a šíření zápachu, zabezpečují stabilitu a bezpečnost tělesa skládky. Díky tomu nebylo nutné na skládku navážet jiné materiály jako beton či písek, čímž se šetří i kapacita skládky. Zákon o odpadech v případě takto využívaných odpadů úhradu poplatku nevyžaduje a odpadová firma proto poplatek od původců nevybírala.

Čáslav, ale i několik dalších obcí ve středních Čechách, v jejichž katastru se skládky rovněž nacházejí, chtějí nyní tyto poplatky získat zpětně. Nad rámec desítek milionů, které již každoročně inkasují za to, že na jejich území skládky leží.

Pokud Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo životního prostředí přisvědčí požadavkům těchto měst, řadě podniků, obcí, kulturních zařízení, ale i jednotlivcům hrozí povinnost zpětně uhradit miliony korun, nebo skončit v exekuci.

V době globální pandemie onemocnění COVID-19, kdy všichni budeme pravděpodobně čelit největšímu hospodářskému propadu za celá desetiletí, ohrožují požadavky těchto několika obcí prosperitu celého regionu. Finanční prostředky, které chce Čáslav zpětně získat, by přitom mohly sloužit k udržení provozů živnostníků, pracovních míst ve firmách i k zachování kvalitní zdravotní a sociální péče v kraji i okolí.

Jako zástupci původců odpadu, po nichž město Čáslav zpětně poplatky vymáhá, proto tímto žádáme: 

 

– obce Středočeského kraje, na jejichž území leží skládky, aby v okamžiku nastupující hospodářské krize nepožadovaly zpětné úhrady poplatků za ukládání odpadu na skládkách, protože takový požadavek může výrazně zhoršit ekonomickou situaci firem, obcí, příspěvkových organizací i jednotlivců v regionu, a vést ke zvýšení nezaměstnanosti, omezení dostupných sociálních služeb, a vést tak k rozšíření rizika chudoby v regionu;

 

– Krajský úřad Středočeského kraje a Ministerstvo životního prostředí, aby nepřistupovaly na nesprávný výklad právních předpisů podávaný několika málo obcemi, který ukládá povinnost hradit poplatek za ukládání odpadů i za odpady, které byly na skládkách využity; – poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby urychleně přijali novelu zákona, která postaví na jisto, že za odpady využívané na skládkách nikdy nevznikla a ani nevzniká jejich původcům povinnost hradit poplatek za ukládání odpadu;

Jaký názor máte na zpětné doměřování poplatků Vy?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...